Wim Kuijken
Wim Kuijken

Wim Kuijken

Bestuursvoorzitter The Hague Security Delta

Wim Kuijken is onafhankelijk Voorzitter van het Bestuur van het Nationaal veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD). In dit cluster– met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld.

De bestuursfunctie bij HSD is een nevenactiviteit. Sinds 2010 is Wim Kuijken Deltacommissaris en in die hoedanigheid stelt Wim Kuijken jaarlijks het Deltaprogramma op. Ook is hij onder meer Voorzitter Voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Voorheen was hij gemeentesecretaris van Den Haag van 1990 – 1995 en daarna secretaris-generaal op de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Algemene Zaken en Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Keynote 
15 maart - 11:00 - 11:30

Investeren in digitale veiligheid
Digitale veiligheid en veiligheid door digitale oplossingen. Dat is de kern van het toekomstig veiligheidsbeleid. Het nieuwe kabinet zal hiertoe fors moeten investeren in cyber security. Niet alleen om dreigende maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, maar ook om de economische positie van Nederland als digitaal veilig vestigingsland voor organisaties te kunnen waarborgen. Het beter beveiligen van onze (digitale) vitale infrastructuren, zoals het mobiele netwerk of energienet, vereist meer inzicht, bevoegdheden, publiek-private samenwerking en financiële middelen. Daarvoor is urgent politieke aandacht nodig.

Aanmelden
Sponsored by:
Security BootCamp is een event van SecureLink Nederland B.V. | Trapezium 224 • 3364 DL Sliedrecht • T +31 88 1234 200info@securelink.nl