Drs. Erik Schoppen
Drs. Erik Schoppen

Drs. Erik Schoppen

Merkexpert, neurowetenschapper en gedragsonderzoeker, innovator, designer en auteur
Erik Schoppen houdt zich inmiddels al 20 jaar bezig met innovatie, branding, design en menselijk gedrag in de reële en virtuele wereld. In 1996 deed hij als internetpionier al onderzoek naar online privacy, ethiek, vertrouwen en gedrag met het privacy awareness en gedragsonderzoeksproject GarbagePark.com, en in 1998 claimde hij de term 'neuroface' – de interface die brein en computer verbindt. Momenteel doet hij promotieonderzoek naar de werking van vertrouwen, privacy en duurzaam gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is hij bedenker en co-founder van online onderzoeksplatform WorldBrainWave.com waarmee
je op elke smartphone op locatie onderzoek kunt doen. Verder is hij (mede)auteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement en columnist bij Management Team Magazine. Hij is een veelgevraagd spreker over vertrouwen, privacy, neuroscience, psychologie, gedrag en (merk)leiderschap. Complexe materie brengt hij in vlot tempo en met aanstekelijke humor terug tot overzichtelijke (voor)beelden. Zijn lezingen worden door het publiek omschreven als echte eye-openers.
Sponsored by:
Security Bootcamp is een event van SecureLink Nederland B.V. | Trapezium 224 • 3364 DL Sliedrecht • T +31 88 1234 200[email protected]
Privacy policyCookie Policy
Cookie Settings